Foto: WHG Neuse

"Człowiek - jego życie, jego przestrzenie życiowe, jego namiętności i uczucia od nienawiści do miłości, jego poszukiwanie Boga i tęsknota za duchowością i harmonią - jest centralnym tematem mojej twórczości. Moje idee realizuję głównie za pomocą fotografii, kolażu, obiektów, wideo lub małych form rzeźbiarskich."


1950 urodzony w Gdańsku

1968-73 studiował rzeźbę u prof. Horno-Popławskiego i prof. Duszeńko w gdańskiej ASP (wówczas PWSSP).

od 1987  mieszka i tworzy w Erkrath, Niemcy

od 1987 jest czlonkiem w Bundesverband Bildender Künstlerinnen und Künstler w Düsseldorfie

1973-83 i od 2015 członek Związku Polskich Artystów Plastyków, Oddział w Gdańsku

od 1990 Fotografia, kolaże, obiekty przestrzenne i techniki eksperymentalne.


Prace w kolekcjach prywatnych, muzeach i instytucjach publicznych w Niemczech, Polsce, Finlandii, USA i Kanadzie